Päättyneet hankkeet

Daryeelka dareenkaaga

Yhdistys sai vuonna 2020 rahoitusta Stiftelsen Sjunden Mars Fondenilta maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja lasten tunnetaitojen vahvistamiseen ja heidän väliseen vuorovaikutuksen tukemiseen. 

Hankkeen kautta järjestettiin äiti-lapsi-kerho, joka kokoontui yhteensä kymmenen kertaa. Kertojen teemoissa painottui varhaislapsuuden itsesäätelytaitojen merkitys osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokoontumisia järjestettiin sekä livenä että zoomissa. Zoomissa kokoonnuttiin kerran ja livenä yhdeksän kertaa. Kokoontumisia järjestettiin Länsi-Helsingissä, erityisesti Malminkartanon alueella. 

Lisäksi hankkeessa toteutettiin henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. Ohjauksessa painotettiin hankkeen teemoja, eli vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen tukemista. 

Qorax -voimaannuttava kesäleiri ja leirin jälkeiset kuukausittaiset vertaistapaamiset

Qorax – Voimaannuttava kesäleiri ja leirin jälkeiset kuukausittaiset vertaistapaamiset toteutettiin vuonna 2021 myöskin Sitftelsen Sjunde Mars Fondenin rahoituksella. Leiri mahdollisti voimaannuttavaa yhdessä olemista ja aktiviteetteja erityisesti maahanmuuttajataustaisille  yksinhuoltajaäideille. Se tarjosi mahdollisuuden hengähtää ja jakaa kokemuksia vanhemmuudesta. Leirin jälkeen äidit kokoontuivat sekä zoomissa että livenä Länsi-Helsingin alueella keskimäärin kaksi kertaa kuussa. Kokoontumisissa jatkettiin samojen teemojen käsittelyä, käytiin keskusteluja vanhemmuuden tähtihetkistä ja myös haasteista ja käytiin myös esimerkiksi kävelyillä.