Yhteistyökumppanit

Julkinen sektori

Yhdistyksen toiminta suuntautuu erityisesti Länsi-Helsingin suunnalle. Näin myös sen yhteistyökumppanien osalta painottuu Länsi-Helsinki aspekti. Sillat ry toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten asukas- ja nuorisotilojen (erityisesti Kannelmäki, Malminkartano, Lassila) ja leikkipuistojen kanssa. Yhteistyössä painottuu niin sisällöllinen kuin tilayhteistyö etenkin Pidä huolta itsestäsi äiti–hankkeen tiimoilta. 

Sillat ry:n yhteistyökumppaneina toimivat myös alueen koulut ja päiväkodit sekä muut lapsiperheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen suuntaavat palvelut. Heidän kanssaan toteutetaan yhdessä erilaisia tapahtumia ja toimintaa ja muuta sisällöllistä yhteistyötä. 

Sillat ry tekee yhteistyötä myös kulttuuripalveluiden, kuten kirjastojen ja Kanneltalon kanssa. He ovat tärkeä yhteistyökumppani tilojen osalta. 

Lisäksi  toimii yhteistyössä myös Helsingin kaupungin muiden palveluiden, kuten poliisin ja sosiaalityön kanssa. Sen kumppaneita ovat myös Helsingin kaupungin hankkeet, kuten moniääninen Helsinki. 

Kolmas sektori

Sillat ry tekee tiivistä yhteistyötä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisesti sen toiminnassa painottuu yhteistyö Länsi-Helsingin alueella toimintaa toteuttavien järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Se tekee toimintaa esimerkiksi D-Asema Kannelmäen kanssa ja Plan Internationalin kanssa. 

Lisäksi Sillat ry tekee yhteistyötä ns. Valtakunnallisten toimijoiden, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Väestöliiton ja Ehyt ry:n Hadiya-hankkeen kanssa. Yhteistyössä painottuu sisällöllinen aspekti, joka tarkoittaa asiantuntemuksen molemminpuolista vaihtoa. 

Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden erityisesti maahanmuuttajataustaisten vanhempien tukemiseen suuntautuvien järjestöjen kanssa. Tällainen on esimerkiksi Mope ry, jonka kanssa yhdistys toteuttaa yhdessä toimintaa Pidä huolta itsestäsi äiti-hankkeessa. 

Yhdistys tekee yhteistyötä Pidä huolta itsestäsi äiti-hankkeen kautta myös Leijonaemojen kanssa, jonka kanssa se toteuttaa vanhemmille, joiden lapsilla on erityisen tuen tarvetta. 

Muut

Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa esimerkiksi asiantuntijuuden ja osaamisen vaihtona. 

Viestinnällinen yhteistyö

Sillat ry toteuttaa viestinnällistä yhteistyötä kaikkien edellä mainittujen toimijoiden kanssa vastavuoroisesti ja kohdennetusti.

Yhteistyö Sillat ry:n kanssa

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä yhdistyksemme tai hankkeidemme kanssa, ota yhteyttä hallitukseen tai hankkeen työntekijöihin!